Přednášející

Hlavní stránka »  Přednášející

Seznam přednášejících

Doc. MUDr.Jan Krhut, Ph.D – chairman
Urologické oddělení FN Ostrava

MUDr. Klára Havlová
Urologická klinika 2.LF UK a FNM Praha

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
Klinika diabetologie IKEM Praha

MUDr. Jan Mokriš
Urologické oddělení TN Praha

MUDr. Michael Mrůzek
Neurochirurgická klinika FN Ostrava

MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM Praha

MUDr. Vít Paldus
Urologické oddělení KN Liberec

MUDr. Michal Rejchrt
Urologická klinika 2. LF UK a FNM Praha

MUDr. Roman Sobotka
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
Urologické oddělení KN Liberec

prim. MUDr. Petr Šilhán
Psychiatrické oddělení FN Ostrava

MUDr. Denisa Šímová
Neurologické oddělení KN Liberec

MUDr. Gabriel Varga, FEBU
Urologická klinika LF MU a FN Brno

Doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.
Urologické oddělení TN Praha, 1. a 3. LF UK Praha

prim. MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Jaroslav Ženíšek
Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice