Přednášející

Hlavní stránka »  Přednášející

Seznam přednášejících

Doc. MUDr. Jan Krhut, PhD
Urologické oddělení FN Ostrava

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Michal Rejchrt
Urologické oddělení FN Ostrava

MUDr. Eva Burešová
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, Dr.Sc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Vladimír Šámal,PhD
Urologické oddělení KN Liberec

Doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD
Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice Praha

MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Pavel Hradílek
Neurologická klinika FN Ostrava